top of page

Vespa Verhuur Lommel Algemene Voorwaarden

VespaVerhuurLommel_Logo.png

Omdat goede afspraken goede vrienden maken, maken wij hier onze algemene voorwaarden bekend zodat de volledige huur/verhuur vlot verloopt. 

Leeftijd: 

De minimumleeftijd van de huurder / bestuurder van het voertuig moet minstens 20 jaar zijn, conform verzekeringstechnische voorwaarden.

Voertuig:

De Vespa Primavera 50 cc Touring volautomatisch is geschikt voor rijder en passagier. Al onze vespa`s hebben een gsm houder. De gsm houder mag niet verwijderd worden. Rijden met eigen smartphone als route aanduiden is op eigen verantwoordelijheid.

brandstof:

Het voertuig is bij vertrek voorzien van voldoende brandstof ( volle tank ) welke toelaat de tourrit uit te voeren.

De vespa dient niet getankt terug gebracht te worden maar indien tijdens de rit het noodzakelijk wordt, dan is de huurder verantwoordelijk het voertuig te tanken. De brandstof is enkel super loodvrij 98oct (E5). Indien de huurder andere brandstof tankt zullen deze kosten verhaalt worden op de huurder.

boorddocumenten:

Elk voertuig is voorzien van de vereiste documenten voor dat voertuig. Deze documenten zijn eigen aan het voertuig. Bij vertrek dient de huurder te controleren of de boorddocumenten aanwezig zijn. Bij inbreuken op de wetgeving en daaruit vloeiende boetes of kosten neemt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid op zich en zijn deze mogelijke kosten voor rekening van de huurder.

Technische uitleg:

Voor vertrek wordt een beperkte technische uitleg van het voertuig gegeven. Dit vergt een 15tal min. Betreft voornamelijk hoe rijden, starten, stoppen en parkeren van het voertuig.

Kleding:

Het is niet verplicht om beschermende kleding te dragen, maar het is wel zeer aan te raden om aangepaste kleding te voorzien, zowel voor de bestuurder als passagier.

Slippers en hoge hakken zijn af te raden.

De gevoelstemperatuur tijdens het rijden ligt een 6-tal graden lager dan de effectieve buitentemperatuur.

Helmen:

Alle onze vespa voertuigen vallen onder de categorie klasse B.

Conform de Belgische verkeerswetgeving geldt dat het dragen van een helm verplicht is tijdens het besturen van een bromfiets van deze klasse.

Al onze helmen hebben de vereiste CE - keuring.

Rijbewijs:

Voor de klasse B bromfiets zijn volgende rijbewijzen vereist:  A3, AM, B.
 

Verkeersregels:

De huurder dient zich ten allen tijde aan de Belgische wetgeving te houden. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoordelijke manier om te gaan met het voertuig.

De door Vespa Verhuur Lommel opgegeven routes via Routeyou houden zoveel mogelijk rekening met wegen met beperkt verkeer. Eigen routes zijn volledig de verantwoordelijkheid van de huurder.

Reservatie:

Reservaties kunnen mail , vespaverhuurlommel@hotmail.com ofwel via de website, www.verpaverhuurlommel.be gemaakt worden. Vervolgens verkrijgt de huurder een reservatie bevestiging met een aanbetaling van €20,00 per Vespa. De reservatie is pas definitief vanaf de betaling werd ontvangen. Bij last minutes wordt een print screen of betalingsbewijs gevraagd. Zonder betalingsbewijs heeft Vespa Verhuur Lommel het recht de reservatie te annuleren.

Bij reservaties met cadeaubon dient de bij aanvraag de melding gemaakt te worden dat een betaling per cadeaubon zal gebeuren.

Het eventuele restbedrag dient op de ritdag voor vertrek betaald te worden in één transactie ten einde administratieve of financiële fouten te vermijden.

Vertrekplaats: 

Onze vertrekplaats is op de locatie van Vespa Verhuur Lommel (Averbodestraat 1, 3920 Lommel). De aankomstplaats is steeds te Vespa Verhuur Lommel. De voorgestelde routes van Vespa Verhuur Lommel hebben een maximale afstand van 95 km en heeft daarbij recht op technische bijstand, depannage in geval van onopzettelijk defect van het toestel welke ten laste zouden zijn van de verhuurder. In dit niet het geval is, zullen de kosten hiervoor van de waarborg van de huurder worden in mindering gebracht. Er kan tevens geen garantie gegeven worden dat de huurder zijn rit kan verder zetten.

Diefstal:

Bij het parkeren van de voertuigen dient de huurder de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal, de Vespas beschikken over een stuurslot en een beugelslot. 

Schade:

De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de voertuigen ten gevolge van diefstal of andere schade, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dit een gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade, van welke aard ook, dient de verhuurder onmiddellijk ingelicht te worden om verdere afspraken te maken. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de voertuigen €4039,00, en de huurderving. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder. De huurwaarborg zal volledig ingetrokken worden. De verhuurder zal de huurder later op de hoogte brengen van de exacte kosten, en zal alles in het werk stellen om het voertuig zo snel mogelijk terug in orde te brengen.

Aansprakelijkheid:

Het huren van een voertuig gebeurt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan de huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

Bruikleen:

Het is de huurder niet toegestaan de voertuigen uit te lenen, onder te verhuren of af te staan.

Overtreding:

Indien tijdens uw tocht een overtreding opgemerkt is door de bevoegde diensten, zal deze betaald worden door de huurder. Er zal verzoek tot betaling gestuurd worden, hierbij zal wel een administratiekost van € 25 aangerekend worden. De huurder betaald dit bedrag binnen de 3 werkdagen, nadien kunnen er extra kosten bijkomen.

Huurperiode:

Halve dag huur, bedraagt maximum 4u.

Vertrek voor een halve dag is mogelijk om uiterlijk 9u30,14u00 of 18u30. De gehuurde voertuigen dienen ten laatste om 13u00 (indien vertrek om 9u30), 18u00 (indien vertrek om 14u00) of 21u00 (indien vertrek om 18u30) terug ingeleverd te worden. Bij een laattijdige inlevering (langer dan 4u), geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot aanrekening van €50,00 per aangevangen uur. 

Houdt u rekening met het feit dat de financiële afhandeling, het invullen van het huurcontract, eventueel het passen van de helm, de uitleg over route en de technische uitleg voor vertrek een 20min. ( in functie van de groep ) in beslag neemt, voordat u echt aan de route kunt starten.

Hele dag verhuur, bedraagt maximum 8u.

De gehuurde voertuigen staan tot uiterlijk 10uOO ‘s morgens of 14u00 namiddag ter beschikking en dienen ten laatste om 18u00 (indien vertrek om 10u00) of 21u00 (indien vertrek om 14u00) terug ingeleverd te worden. Bij een laattijdige inlevering (langer dan 8u), geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot aanrekening van €50,00 per aangevangen uur.  Houdt u rekening met het feit dat de financiële afhandeling, het invullen van het huurcontract, eventueel het passen van de helm, de uitleg over route en de technische uitleg voor vertrek een 20 min. in beslag neemt, voordat u echt aan de route kunt starten.

Staat van het voertuig:

De verhuurder verbindt zich er toe hoger beschreven voertuig in goede staat van onderhoud aan de huurder te leveren, op de datum en op de vooraf overeengekomen verhuurplaats. De verhuurder verbindt zich er toe dat de verhuurde voertuigen voldoen aan alle technische kwalificaties eigen aan het voertuig en die het gebruik en rustig genot van het voertuig verzekeren. De huurder dient voor zijn vertrek de staat van het gehuurde voertuig en andere materialen te controleren, alsook de boorddocumenten, nummerplaat, chassisnummer, enzovoort.

De huurder erkent het hierboven omschreven gehuurde voertuig in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen. De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde voertuig en andere materialen in dezelfde staat ingeleverd wordt. De huurder zal tevens alle boorddocumenten (zoals gelijkvormigheidsattest, verzekeringsbewijs, enzovoort) alsook alle losgekomen en/of afgebroken onderdelen (zoals spiegel, nummerplaat, enzovoort) aan de verhuurder overhandigen indien deze zouden losgekomen zijn tijdens de rit. Zoniet zal een verekening gemaakt worden en de kost in mindering worden gebracht van de waarborg. Het gehuurde voertuig dient op dezelfde plaats ingeleverd te worden als de plaats van afhaling. De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde boorddocumenten en kentekenbewijs van het respectievelijke voertuig. Het eerder inleveren van het gehuurde voertuig geeft geen aanleiding tot terugbetaling van gedeeltelijke huur. Bij laattijdige inlevering (later dan het tijdstip van overeenkomst) geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot aanrekening van €25,00 per begonnen uur. Het niet terug inleveren van het gehuurde voertuig, zal aanleiding geven tot inhouding van de waarborg en verdere juridische stappen.

De huurprijs omvat:

 • Voertuig(en)

 • Helm(en)

 • Uitgestippelde route te gebruiken op eigen smartphone.

 • Volle brandstoftank 98 oct ( super plus, loodvrij, E5 ).

 • Technische uitleg met tips & tricks van het rijden op de vespa.

 • Technische bijstand 

 • BA-verzekering (verzekering tegen derden )

 • 21% BTW & taksen.

De huurprijs omvat niet:

 • Ongeval

 • Verlies van sleutel of andere materialen

 • Tussenkomst van een derde hersteller zonder akkoord van de verhuurder, de kosten van de

  reparatie aan motor en mechaniek ten gevolge van slecht gebruik door de huurder

 • De kosten van onoordeelkundig gebruik, opzet, of oneigenlijk gebruik (zoals rijden op niet- verharde wegen, door rivierbeddingen, zeewater, uitvoeren van slip maneuver enzovoort).

 • Banden (indien band dient vervangen te worden bij onoordeelkundig gebruik)

 • Verzekering van persoonlijke bezittingen, lichamelijke letsels tijdens de volledige gehuurde periode of lichamelijke letsels ontstaan tijdens de gehuurde periode welke achteraf zouden worden aangetoond als een gevolg van de huurperiode. Ook het uitvoeren van een uitwijking op de rijbaan voor een onverwacht voorwerp of dieren met als gevolg schade aan het voertuig zullen niet kunnen verhaald worden op de verhuurder. Het invullen van de aanrijdingsformulier met bijhorende fotos is noodzakelijk tot het opmaken van een dossier.

Waarborg en verzekering  eigen schade:

De huurder verbindt zich er toe een waarborg in handen te stellen van de verhuurder, t.w.v. € 250,00 per voertuig. Er geldt een maximumbedrag van € 1500,00 per reservatie. Kan in contanten in borg gegeven worden of via betaling ter plaatsen via Bancontact.

€ 1500,00 geldt als groepswaarborg. Vanaf 5 voertuigen. Voor elke mogelijke kost welke veroorzaakt wordt door een huurder uit dezelfde groep (vanaf 6 voertuigen) zal in dit geval de waarborg dienen voor eender welke reparatie/kost van eender welk voertuig. Er wordt geen tussentijdse terugbetaling verricht zolang een herstelling noodzakelijk is.

Het voertuig is schadevrij bij inlevering: De waarborg wordt terug- of vrijgegeven. In geval van eigen schade dekt de waarborg de reparatiekost voor zover de reparatie kan ingeschat worden als kleiner dan de waarborg.

De waarborg blijft behouden tot na reparatie en na afrekening door de door Vespa Verhuur Lommel aangestelde hersteller met aantoonbaar factuur. De huurder blijft verantwoordelijk voor het volledige vastgestelde schadebedrag . De vastgestelde schade aan het voertuig wordt berekend aan de hand van een schadebestek.

De controle bij inlevering gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen alsook boetes. In geval van verdwijning/diefstal of totaal verlies van het gehuurde voertuig blijft de huurder in alle gevallen verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten en/of schade en behoudt de verhuurder het recht de waarde van het voertuig aan te rekenen aan de huurder. De waarde van het voertuig wordt gerekend op €4039,00 (incl BTW) voor Vespa Primavera 50cc bij vertrek. Dit wordt uitdrukkelijk overeengekomen met de huurder van het voertuig door het tekenen van de huurovereenkomst. De huurder van het voertuig blijft uitdrukkelijk verantwoordelijk voor eigen gekozen of toegewezen voertuig waarvoor hij/zij een overeenkomst heeft afgesloten.

Annuleren reservatie:

Bij het annuleren van uw reservatie bieden wij enkel de mogelijkheid om de reservatie te verplaatsen. Annuleren kan tot 48u voor vertrek. 

Pas na bevestiging van Vespa Verhuur Lommel bent u zeker van de wijziging ( steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende voertuigen).

KLACHTEN & GESCHILLEN: BEVOEGDE RECHTBANKEN, TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elke klacht dient schriftelijk te gebeuren aan het adres van de verhuurder. Om geldig te zijn dient dit binnen acht dagen na ritdatum te gebeuren. Laattijdige klachten zullen niet meer behandeld worden. Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van de verhuurder. Het is de bedoeling van de partijen dat onderhavige overeenkomst wordt opgemaakt, uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig de wetten van Belgisch intern recht.

De huurder is er toe gerechtigd deel te nemen aan de verdediging van eender welke dergelijke eis of vordering, zonder een eis te kunnen instellen die in mindering zou kunnen komen op de eis van de verhuurder. De huurder betaalt aan de verhuurder alle kosten en uitgaven terug (met inbegrip van de redelijke advocaathonoraria) welke door de verhuurder werden gemaakt om de rechten van de verhuurder krachtens huidige overeenkomst te vrijwaren.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE KLANTENGEGEVENS

Voor Vespa Verhuur Lommel is de bescherming van haar klantengegevens uiterst belangrijk. Wij verbinden ons ertoe geen data door te verkopen of te delen met derden overeenkomstig de geldende GDPR- wetgeving.

FOTO- EN BEELDMATERIAAL

Bij definitieve reservatie (na betaling voorschot) geeft u Vespa Verhuur Lommel het recht om gemaakt foto- en beeldmateriaal te gebruiken voor eender welk doeleinde.

bottom of page